Współpraca

Jeśli chcesz nam pomóc, odezwij się do nas.

Pracując z nami pomożesz promować historię naszego miasta i pojezierza wałeckiego, zdobędziesz  praktyczne doświadczenie potrzebne w pracy zawodowej oraz poznasz ludzi, dla których misja i cel działania naszej Fundacji są ważne.

Poniżej przedstawiamy rodzaje pomocy, które w znacznym stopniu pomogą Fundacji i pozwolą jej aktywnie działać na rzecz ochrony i renowacji zabytków na terenie naszego miasta, wspierania wszelkiego rodzaju wydarzeń o charakterze historycznym oraz promowania turystyki naszego regionu.

Wybierz tę, która najbardziej Ci odpowiada!

Rodzaje pomocy:

* Finansowo – rzeczowa

-bezpośrednia wpłata na konto Fundacji Regiment:

Fundacja Regiment

Ul. Gen. Leopolda Okulickiego 32/1, 78-600 Wałcz

19 1090 1320 0000 0001 4495 2454

-współfinansowanie wybranych projektów

– darowizna rzeczowa na cele Fundacji i organizowanych przez nią akcji

*wolontariat

– wszystkie osoby chcące aktywnie włączyć się w działania Fundacji

* promocyjno marketingowa

*szukamy:

-osób mających doświadczenie w działaniach public relations, marketingu i współpracy z mediami

– osób chcących swą wiedzą i doświadczeniem wspierać działania mające promować misję i cele Fundacji w mediach

– osób, które mają doświadczenie w promowaniu działalności organizacji pozarządowych

Chcesz pomóc?

Zachęcamy do zgłaszania się do nas na adres e-mail: kontakt.historia@fundacjaregiment.pl a także pod numerem telefonu: 506 777 324.