Dyżur mediatora

Dyżur mediatora:

 • poniedziałek – godz. 8:00 – 10:00
 • środa – godz. 15:00 – 19:00

Zakres zadań konsultanta kryzysowego:

 • pierwsza pomoc psychologiczna w kryzysie,
 • udzielenie emocjonalnego wsparcia osobom doświadczającym silnie stresowego lub kryzysowego doświadczenia w wyniku zdarzeń traumatycznych takich jak: wypadki, nieuleczalna choroba, śmierć bliskiej osoby etc.
 • udzielenie emocjonalnego wsparcia osobom będącym w kryzysie psychospołecznym (bezrobocie, bezradność, trudności mieszkaniowe etc.)
 • pomoc z zakresu mediacji rodzinnych:
 • spory związane z opieką nad dzieckiem,
 • problemy związane z rozwodem,
 • separacja,
 • ustalenia dotyczące wspólnego zamieszkania,
 • nieporozumienia związane z codziennym funkcjonowaniem pomiędzy członkami rodziny.

Jedną z podstawowych zasad mediacji jest jej dobrowolność – oznacza to, że każda ze stron musi się na nią zgodzić.
Ugoda zawarta przed mediatorem, zatwierdzona przez sąd, ma moc prawną ugody zawartej przed sądem i szybko kończy postępowanie.

WAŻNE
Konsultacje z zakresu mediacji rodzinnych nie są właściwym spotkaniem mediacyjnym.
Magdalena Koniusz – mediator rodzinny.
Od zawsze lubiłam poznawać ludzi. Każdy z nich miał swoją historię. A ja lubiłam ich słuchać.
Zainteresowanie drugim człowiekiem spowodowało, że zostałam mediatorem rodzinnym, a to z kolei
spowodowało rozszerzenie moich zainteresowań o stronę emocjonalną człowieka i pracę z kryzysem.
Pomagam ludziom którzy znaleźli się w trudnej sytuacji , dając im pełne wsparcie by wrócili do aktywnego życia. Kryzys może być punktem zwrotnym w tworzeniu nowej drogi.