Współpraca

Pracując z nami, pomożesz potrzebującym kobietom, zdobędziesz praktyczne doświadczenie potrzebne w pracy zawodowej oraz poznasz ludzi, dla których misja i cel działania naszej Fundacji są ważne.

Poniżej przedstawiamy rodzaje pomocy, które w znacznym stopniu pomogą Fundacji i pozwolą jej aktywnie działać na rzecz kobiet.

Wybierz tą, która najbardziej Ci odpowiada!

Rodzaje pomocy:

  • Finansowo – rzeczowa
  • wolontariat

Szukamy wolontariuszy chętnych do pracy w:

zespole:

– psychologów

– interwentów kryzysowych

– prawników

-socjoterapeutów

-coachów rozwoju osobistego

-stylistów wizerunku

** zespole PR i kontaktów z mediami;

** zespole szkoleń;

** zespole wsparcia i administracji;

Szczegółowe informacje znajdują się poniżej:

* wsparcie finansowo – rzeczowe:

-bezpośrednia wpłata na konto Fundacji Regiment:

Fundacja Regiment

Ul. Gen. Leopolda Okulickiego 32/1, 78-600 Wałcz

19 1090 1320 0000 0001 4495 2454

-współfinansowanie wybranych projektów,

– darowizna rzeczowa na cele Fundacji i organizowanych przez nią akcji,

* wsparcie z zakresu psychologii/interwencji kryzysowych/ prawa/ socjoterapii/coachingu oraz stylizacji wizerunku.

Kogo poszukujemy?

– osób posiadających wiedzę i doświadczenie w w/w zakresie,

– osób, które nie boją się podejmowania trudnych tematów,

* wsparcie w zespole PR i kontaktów z mediami

Kogo poszukujemy?

– osób mających doświadczenie w działaniach public relations, marketingu i współpracy z mediami.

– osób chcących swą wiedzą i doświadczeniem wspierać działania mające promować misję i cele Fundacji w mediach,

– osób, które mają doświadczenie w promowaniu działalności organizacji pozarządowych,

* wsparcie w dziale szkoleń

Kogo poszukujemy?

– specjalistów (handlowców) mających doświadczenie w sprzedaży i promowaniu szkoleń z tzw. miękkich kompetencji,

– trenerów biznesu gotowych do pracy w nowych obszarach szkoleniowych na rzecz organizacji pozarządowej,

– psychologów/trenerów mających doświadczenie w  konstruowaniu programów szkoleniowych;

* wolontariat w dziale wsparcia i administracji

Kogo poszukujemy?

– wszystkich chętnych do wspierania Fundacji w różnego rodzaju działaniach administracyjnych, akcjach promocyjnych, edukacyjnych, wspomagania prac administracyjnych, organizacji konferencji, szkoleń, aktualizacji baz danych, poszukiwania programów grantowych i innych,

– osób mogących zaangażować się w różne działania w terenie jak np. kolportaż materiałów promocyjnych, organizacja spotkań, konferencji poza siedzibą organizacji,

-osób, które mogą pracować z naszymi klientami w zakresie zajęć innych niż w/w np. relaksacja, warsztaty zajęciowe, działań z obszarów kultury i wszelkich innych aktywności, które mogą pomagać w powrocie do codziennego, aktywnego funkcjonowania.

Chcesz pomóc?

Zachęcamy do zgłaszania się do nas na adres e-mail: kontakt.kobieta@fundacjaregiment.pl lub wolontariat.kobieta@fundacjaregiment.pl a także pod numerem telefonu: 728 556 880.

Twoja pomoc to wsparcie dla wielu kobiet.