Jak działamy?

 • prowadzimy indywidualne i grupowe sesje coachingowe ukierunkowane na rozwój osobisty, w tym: budowanie poczucia własnej wartości, odkrywanie własnego potencjału. akceptacja siebie etc.;
 • udzielamy wsparcia w zmianie wizerunku również zewnętrznego za pośrednictwem wykwalifikowanych i doświadczonych stylistów;
 • prowadzimy grupę wsparcia pn. „Zależna – niezależna”;
 • prowadzimy konsultacje w zakresie mediacji rodzinnych;
 • prowadzimy konsultacje prawne w zakresie porad rodzinnych oraz zawodowych;
 • świadczymy indywidualne wsparcie interwenta kryzysowego w zakresie:
  • pierwsza pomoc psychologiczna w kryzysie,
  • udzielenie emocjonalnego wsparcia osobom doświadczającym silnie stresowego lub kryzysowego doświadczenia w wyniku zdarzeń traumatycznych takich jak: wypadki, nieuleczalna choroba,
   śmierć bliskiej osoby etc.,
  • udzielenie emocjonalnego wsparcia osobom będącym w kryzysie psychospołecznym, (mobbing, bezrobocie, bezradność, trudności mieszkaniowe etc.)
 • świadczymy wsparcie psychologa oraz socjoterapeuty;
 • prowadzimy doradztwo księgowe jak przekształcić pasję w działalność gospodarczą;
 • prowadzenie spotkań/warsztatów/webinarów;